Phạm vi kinh doanh

Công ty TNHH Nam Minh Hoàng là doanh nghiệp đa ngành nghề, phát triển có trọng tâm trọng điểm ba lĩnh vực sau:

1. Đầu tư kinh doanh bất động sản, quản lý văn phòng, Trung tâm Thương mại và căn hộ cho thuê.
2. Đầu tư, quản lý, xây dựng và hoàn thiện công trình chất lượng cao
3. Phát triển ngành dịch vụ thương mại thông qua đầu tư trực tiếp và liên doanh liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài.

Trong bất cứ lĩnh vực nào, Nam Minh Hoàng đều xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là:

– Khác biệt hóa với chất lượng sản phẩm vượt trội.
– Dịch vụ hoàn hảo và nâng cao giá trị cung cấp cho khách hàng

Bất Động Sản

Xây dựng

Thương mại - Dịch vụ

Nam Minh Hoàng

Chất lượng hoàn hảo tạo dựng giá trị

Liên hệ với chúng tôi