Contact

Với mong muốn có cơ hội được phục vụ Quý khách, đề nghị hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Headquarters

NAM MINH HOANG CO.,LTD

4th Hoang Cau Trading Center,
36 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi. Vietnam
HOTLINE: 098 505 1388
TEL: 043 217 1306